Datenschutzerklärung

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обща бележка и задължителна информация

Определяне на отговорния орган

Отговорният орган за обработка на данни на този уебсайт е:

Дружество с нестопанска цел „Bulgarische Sprache und Kultur in Berlin“ 

Контакт: Милена Венске

Schönhauser Allee 26

10435 Berlin

Отговорният орган, самостоятелно или в съгласие с други, решава относно целите и средствата за обработка на лични данни (като имена, данни за контакт и т.н.).

Отмяна на Вашето съгласие за обработка на данни

Само с Вашето изрично съгласие са възможни някои процеси на обработка на данни. Отказ от вече даденото от Вас съгласие е възможен по всяко време. За анулирането е достатъчно съобщение по електронната поща със свободен текст. Законосъобразността на обработката на данни, извършена до отмяната, остава незасегната от отмяната.

Право на подаване на жалба до компетентния орган

Като засегнато лице, в случай на нарушение на законовите разпоредби относно защитата на данните, имате право аа обжалвате пред компетентния надзорен орган. Компетентният надзорен орган по отношение на въпросите, свързани със защитата на данните, е Пълномощникът по защита на данните на федералната провинция, в която се намира седалището на нашата компания. Следният линк предоставя списък на длъжностните лица за защита на данните и техните координати: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Право на преносимост на данни

Имате право, данните, които обработваме автоматично въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предоставени на Вас или на трети лица. Предоставянето се извършва във формат, който може да се чете от машина. Ако се нуждаете от директно прехвърляне на данни на друго отговорно лице, това ще бъде направено само дотолкова, доколкото това е технически осъществимо.

Право на информация, коригиране, блокиране, заличаване

Имате право по всяко време в рамките на приложимите законови разпоредби да получавате безплатна информация за съхраняваните Ваши лични данни, източника на данните, техните получатели и целта на обработката на данните и, ако е необходимо, правото да коригирате, блокирате или изтривате тези данни. В това отношение, както и за допълнителни въпроси, свързани с личните данни, винаги можете да се свържете с нас по начините, посочени в контактното каре на сайта.

SSL респ. TLS криптиране

От съображения за сигурност и за да защитим предаването на поверително съдържание, което ни изпращате като оператор на сайт, нашият уеб сайт използва SSL или TLS криптиране. По този начин данните, които изпращате чрез този уебсайт, не могат да бъдат четени от друг. Ще разпознаете криптираната връзка по „https: //“ в адресната лента на браузъра си и по символа за заключване в лентата на браузъра.

Лог файлове на сървъра

Доставчикът на уебсайта автоматично събира и съхранява в сървърни лог файлове информацията, която браузърът Ви автоматично изпраща.  Става дума за следните данни:

• Тип на браузъра и версия на браузъра

• Използвана операционна система

• URL адрес на референтите

• Името на хоста на компютъра за достъп

• Време и час на заявката на сървъра

• IP адрес

Не се осъществява обединяване на тези данни с други източници на данни. Базата за обработка на данни е член 6, ал. b DSGVO, който позволява обработването на данни с цел изпълнение на договор или преддоговорни мерки.

Регистрация в този сайт

За да използвате определени функции, можете да се регистрирате на нашия уебсайт. Подадените данни служат само за ползване на съответната оферта или услуга. Задължителната информация, която се изисква по време на регистрацията, трябва да бъде предоставена в пълен вид. В противен случай ще отхвърлим регистрацията.

В случай на важни промени, например по технически причини, ще Ви информираме по електронна поща. Електронната поща ще бъде изпратена на адреса, посочен при регистрацията Ви.

Обработката на данните, въведени по време на регистрацията, се извършва въз основа на Вашето съгласие (чл.6, ал.1, буква а, ДСГВО). Отказ от вече даденото Ви съгласие е възможен по всяко време. За анулирането е достатъчно съобщение по електронна поща със свободен текст. Законосъобразността на вече приключената обработка на данни остава незасегната от анулирането.

Данните, събрани по време на регистрацията, съхраняваме през периода, в който сте регистрирани на нашия уебсайт. Вашите данни ще бъдат изтрити, ако закриете регистрацията си.  Законовите сроковете на съхранение остават незасегнати.

Формуляр за контакт

Данните, изпратени чрез формуляра за връзка, включително данните Ви за връзка, ще бъдат съхранени с цел обработка на Вашата заявка или за последващи въпроси. Предаването на тези данни не се извършва без Вашето съгласие.

Обработката на данните, въведени във формуляра за контакт, се извършва изключително въз основа на Вашето съгласие (член 6, ал. 1, буква а, DSGVO). Отказ от вече даденото Ви съгласие е възможен по всяко време. За анулирането е достатъчно съобщение по електронната поща със свободен текст.  Законосъобразността на операциите по обработване на данни, извършени до отмяната, остава незасегната от отмяната. 

Данните, изпратени чрез формуляра за връзка, остават при нас, докато не поискате от нас да ги изтрием, докато не отмените съгласието си за съхранение или вече няма нужда от съхранение на данните. Задължителните законови разпоредби – особено сроковете на съхранение – остават незасегнати. 

Срокове на съхранение на публикациите и коментарите 

Публикациите и коментарите и свързаните с тях данни, като например IP адреси, се съхраняват. Съдържанието остава на нашия уебсайт, докато не бъде напълно изтрито или не се наложи да бъде изтрито по правни причини. Публикациите и коментарите се съхраняват въз основа на Вашето съгласие (член 6, ал. 1, буква а) от ГДРП). Отказ от вече даденото Ви съгласие е възможен по всяко време. За анулирането е достатъчно съобщение по електронна поща със свободен текст. Законосъобразността на вече приключените операции по обработка на данни остава незасегната от отмяната. 

Данни от бюлетина 

За да Ви изпращаме нашия бюлетин, се нуждаем от Вашия имейл адрес. Проверката на посочения имейл адрес е необходима и Вие трябва да се съгласите с получаването на бюлетина. Допълнителни данни не се събират или са доброволни.  Данните се използват само за изпращане на бюлетина. Данните, предоставени при регистрацията за бюлетина, се обработват изключително въз основа на Вашето съгласие (член 6, ал. 1, буква а) от ГДРП). Отказ от вече даденото ви съгласие е възможен по всяко време. За анулирането е достатъчно съобщение по електронна поща със свободен текст или да се отрегистрирате чрез линка за „отписване“ в бюлетина. Законосъобразността на вече приключените операции по обработка на данни остава незасегната от отмяната. Данните, въведени при абонирането, се изтриват в случай на анулиране. Ако тези данни са изпратени до нас за други цели и на друго място, то те остават при нас.

Quelle: Datenschutz-Konfigurator von mein-datenschutzbeauftragter.de